XS Max 3D - Kết quả xổ số Max 3D

Kết quả kỳ #797 ngày 19/07/2024
G.1 735 400
G.2 411 531 310 975
G.3 229 374 018 765 358 725
KK 151 945 707 448 546 282 099 270

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #796 ngày 17/07/2024
G.1 918 543
G.2 195 052 156 286
G.3 144 097 952 732 763 830
KK 425 872 303 349 219 436 006 118

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #795 ngày 15/07/2024
G.1 443 995
G.2 328 463 787 466
G.3 095 884 933 917 875 972
KK 631 599 104 304 235 866 807 261

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #794 ngày 12/07/2024
G.1 459 218
G.2 471 818 493 293
G.3 742 659 284 745 294 904
KK 706 241 950 536 444 827 763 897

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #793 ngày 10/07/2024
G.1 630 172
G.2 985 124 646 271
G.3 016 038 466 438 781 237
KK 381 030 343 805 963 601 193 516

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #792 ngày 08/07/2024
G.1 534 467
G.2 823 933 435 908
G.3 365 341 639 313 877 154
KK 393 970 831 147 384 284 017 784

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #791 ngày 05/07/2024
G.1 769 867
G.2 769 564 514 056
G.3 509 811 579 438 389 628
KK 579 691 374 022 137 275 147 341

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #790 ngày 03/07/2024
G.1 571 631
G.2 448 203 410 087
G.3 305 684 073 527 910 242
KK 353 211 914 769 580 707 114 020

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #789 ngày 01/07/2024
G.1 789 895
G.2 015 106 141 652
G.3 835 875 379 060 008 619
KK 356 450 005 661 814 215 052 904

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #788 ngày 28/06/2024
G.1 398 551
G.2 993 519 662 919
G.3 051 306 093 380 520 586
KK 772 918 867 591 605 314 422 411

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #787 ngày 26/06/2024
G.1 443 532
G.2 275 039 977 916
G.3 865 078 630 275 723 436
KK 678 522 424 167 706 372 993 637

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #786 ngày 24/06/2024
G.1 825 663
G.2 377 661 355 554
G.3 148 851 602 822 619 273
KK 795 107 599 549 322 921 432 630

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #785 ngày 21/06/2024
G.1 057 188
G.2 550 607 554 264
G.3 512 904 410 068 248 369
KK 858 835 115 459 365 150 855 288

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #784 ngày 19/06/2024
G.1 340 260
G.2 597 845 507 434
G.3 330 387 765 589 366 159
KK 368 768 090 253 847 892 125 537

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 3D

  1. Lịch mở thưởng
    • Thời gian quay số bắt đầu lúc 18h30 các ngày thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần
  2. Cơ cấu giải thưởng
    • Vé số điện toán Max 3D phát hành với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
    • Mỗi dãy số tham gia gồm 3 chữ số (từ 0 đến 9) tạo thành bộ số tham gia dự thưởng.
a. Cơ cấu giải thưởng của Max 3D cơ bản:
Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ)
Giải Nhất Trùng bất kỳ 1 trong 2 số quay thưởng giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 1.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 1 trong 4 số quay thưởng giải Nhì theo đúng thứ tự của các chữ số 350.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 1 trong 6 số quay thưởng giải Ba theo đúng thứ tự của các chữ số 210.000
Giải Khuyến khích Trùng bất kỳ 1 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích theo đúng thứ tự của các chữ số 100.000
b. Cơ cấu giải thưởng của Max 3D+:
Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ)
Giải Nhất/ĐB Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 10.000.000
Giải Tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 5.000.000
Giải Năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 1.000.000
Giải Sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 150.000
Giải Bảy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 40.000