TK lần xuất hiện

Chọn tỉnh và biên độ cần xem

TK lần xuất hiện xổ số Miền Bắc

Các con loto về nhiều nhất

Giải 7 Xuất hiện Giải ĐB Xuất hiện Loto Xuất hiện
61 5 lượt 78 2 lượt 52 17 lượt
63 5 lượt 98 2 lượt 62 16 lượt
22 4 lượt 00 1 lượt 32 15 lượt
32 4 lượt 05 1 lượt 10 14 lượt
52 4 lượt 17 1 lượt 22 14 lượt
62 4 lượt 22 1 lượt 30 14 lượt
28 3 lượt 24 1 lượt 45 14 lượt
30 3 lượt 25 1 lượt 75 14 lượt
45 3 lượt 26 1 lượt 82 14 lượt
60 3 lượt 31 1 lượt 12 13 lượt

Các con loto về ít nhất

Giải 7 Xuất hiện Giải ĐB Xuất hiện Loto Xuất hiện
96 1 lượt 97 1 lượt 16 2 lượt
95 1 lượt 96 1 lượt 84 3 lượt
85 1 lượt 95 1 lượt 51 3 lượt
81 1 lượt 90 1 lượt 13 3 lượt
80 1 lượt 83 1 lượt 42 4 lượt
79 1 lượt 82 1 lượt 38 4 lượt
77 1 lượt 80 1 lượt 27 4 lượt
74 1 lượt 77 1 lượt 83 5 lượt
73 1 lượt 76 1 lượt 74 5 lượt
72 1 lượt 69 1 lượt 54 5 lượt

Các con loto chưa xuất hiện

Giải 7 Giải ĐB Loto
04, 11, 13, 14, 15, 16, 27, 31, 35, 36, 37, 38, 42, 44, 46, 48, 49, 53, 56, 58, 69, 70, 76, 78, 83, 84, 86, 88, 90, 91, 93, 94, 99 01, 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 79, 81, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 99

Advertisements
Tin tài trợ