TK Xổ số Mega 6/45

Thống kê lần xuất hiện XS Mega

thống kê mega645 theo lần xuất hiện

TK lần xuất hiện theo lượt về XS Mega 28/04/2024 - 28/05/2024

Bộ số Lần xuất hiện theo lượt về nhiều/ít XS Mega 6/45
01
1.39% 1 lượt
02
4.17% 3 lượt
03
4.17% 3 lượt
04
1.39% 1 lượt
05
2.78% 2 lượt
06
1.39% 1 lượt
07
1.39% 1 lượt
08
1.39% 1 lượt
09
4.17% 3 lượt
10
4.17% 3 lượt
11
2.78% 2 lượt
12
2.78% 2 lượt
13
5.56% 4 lượt
14
5.56% 4 lượt
15
1.39% 1 lượt
16
1.39% 1 lượt
17
2.78% 2 lượt
18
0.00% 0 lượt
19
2.78% 2 lượt
20
1.39% 1 lượt
21
4.17% 3 lượt
22
4.17% 3 lượt
23
1.39% 1 lượt
24
1.39% 1 lượt
25
2.78% 2 lượt
26
0.00% 0 lượt
27
4.17% 3 lượt
28
0.00% 0 lượt
29
2.78% 2 lượt
30
1.39% 1 lượt
31
1.39% 1 lượt
32
1.39% 1 lượt
33
0.00% 0 lượt
34
2.78% 2 lượt
35
1.39% 1 lượt
36
0.00% 0 lượt
37
1.39% 1 lượt
38
1.39% 1 lượt
39
4.17% 3 lượt
40
1.39% 1 lượt
41
1.39% 1 lượt
42
1.39% 1 lượt
43
5.56% 4 lượt
44
0.00% 0 lượt
45
1.39% 1 lượt