Max 3D Pro thứ 5 ngày 01/12/2022

Kết quả kỳ #190 ngày 01-12-2022
ĐB 367 358
G.1 306 547 169 964
G.2 761 906 152 961 220 880
G.3 708 096 080 944 642 682 654 834

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 3D Pro