Tổng đề là gì? Tổng đề bao nhiêu số? Cách tạo đề tổng

Phụ Lục Bài Viết

Tổng đề là gì và một tổng có bao nhiêu số trong xổ số là thắc mắc của nhiều anh em. Nhớ rõ các bộ tổng đề miền bắc là điều rất cần thiết để soi cầu và ghi xổ số thuận tiện hơn. Đồng thời nâng cao khả năng chiến thắng của anh em khi chơi lô, đề miền bắc hằng ngày.

Khái niệm Tổng Đề là gì?

Tổng là một bộ số gồm 10 con số khi cộng hàng chục và hàng đơn vị lại có cùng 1 kết quả giống nhau ở hàng đơn vị (kết quả). Ví dụ tổng 0 là các số khi cộng hàng chục và hàng đơn vị lại có kết quả là đuôi 0. Như: 00, 19, 28, 37 => 2+8=10 => tổng 0, 3+7 = 10 => tổng 0.

Trong lô đề thì chúng ta chỉ tính đề theo số lẻ của tổng, vì thế chỉ có tổng cộng 10 bộ tổng đề, được thể hiện cụ thể dưới đây:

- Đề tổng 0 - 10 có bao nhiêu con? Gồm những số nào?

Như đã nói, vì chỉ tính theo số lẻ của tổng nên ta có thể hiểu rằng tổng 0 tương đương với tổng 10, là tập hợp 10 số có 2 số cộng với nhau bằng 10 hoặc 0 cụ thể:

00 - 19 - 28 - 37 - 46 - 55 - 64 - 73 - 82 - 91

- Đề tổng 1 có bao nhiêu con? Gồm những số nào?

Tương tự như trên tổng 1 tương đương với tổng 11, dàn đề tổng 1 là tập hợp 10 số dưới đây:

01 - 29 - 38 - 47 - 56 - 65 - 74 - 83 - 92 - 10

- Đề tổng 2 có bao nhiêu con? Gồm những số nào?

Những bộ 2 số mà 2 số đó cộng với nhau bằng 2 hoặc 12. Tập hợp bộ tổng 2 trong lô đề là 10 số dưới đây:

02 - 11 - 20 - 39 - 48 - 57 - 66 - 75 - 84 - 93

- Đề tổng 3 có bao nhiêu con? Gồm những số nào?

Những bộ 2 số mà 2 số đó cộng với nhau bằng 3 hoặc 13. Tập hợp dàn đề tổng 3 là 10 số dưới đây:

03 - 12 - 21 - 30 - 49 - 58 - 67 - 76 - 85 - 94

- Đề tổng 4 có bao nhiêu con? Gồm những số nào?

Những bộ 2 số mà 2 số đó cộng với nhau bằng 4 hoặc 14. Tập hợp chạm tổng đề 4 là 10 số dưới đây:

04 - 13 - 22 - 31 - 40 - 59 - 68 - 77 - 86 - 95

- Đề tổng 5 có bao nhiêu con? Gồm những số nào?

Những bộ 2 số mà 2 số đó cộng với nhau bằng 5 hoặc 15. Tập hợp dàn đề tổng 5 là 10 số dưới đây:

05 - 14 - 23 - 32 - 41 - 50 - 69 - 78 - 87 - 96

- Đề tổng 6 có bao nhiêu con? Gồm những số nào?

Những bộ 2 số mà 2 số đó cộng với nhau bằng 6 hoặc 16. Tập hợp bộ đề tổng 6 là 10 số dưới đây:

06 - 15 - 24 - 33 - 42 - 51 - 60 - 79 - 88 - 97

- Đề tổng 7 có bao nhiêu con? Gồm những số nào?

Những bộ 2 số mà 2 số đó cộng với nhau bằng 7 hoặc 17. Tập hợp chạm đề tổng 7 là 10 số dưới đây:

07 - 16 - 25 - 34 - 43 - 52 - 61 - 70 - 89 - 98

- Đề tổng 8 có bao nhiêu con? Gồm những số nào?

Những bộ 2 số mà 2 số đó cộng với nhau bằng 8 hoặc 18. Tập hợp chạm đề tổng 8 hay về là 10 số dưới đây:

08 - 17 - 26 - 35 - 44 - 53 - 62 - 71 - 80 - 99

- Đề tổng 9 có bao nhiêu con? Gồm những số nào?

Những bộ 2 số mà 2 số đó cộng với nhau bằng 9 hoặc 19. Tập hợp dàn đề tổng 9 là 10 số dưới đây:

09 - 18 - 27 - 36 - 45 - 54 - 63 - 72 - 81 - 90

Một tổng đề sẽ gồm 10 con số cố định.

Tổng 0: 00,19,28,37,46,55,64,73,82,91

Tổng 1: 01,10,29,38,47,56,65,74,83,92

Tổng 2: 02,11,20,39,48,57,66,75,84,93

Tổng 3: 03,12,21,30,49,58,67,76,85,94

Tổng 4: 04,13,22,31,40,59,68,77,86,95

Tổng 5: 05,14,23,32,41,50,69,78,87,96

Tổng 6: 06,15,24,33,42,51,60,79,88,97

Tổng 7: 07,16,25,34,43,52,61,70,89,98

Tổng 8: 08,17,26,35,44,53,62,71,80,99

Tổng 9: 09,18,27,36,45,54,63,72,81,90

Ứng dụng của tổng đề trong xổ số miền bắc

Nhiều anh, em thường chỉ có thói quen tạo tổng khi chơi đề miền bắc nhưng không biết rằng tổng số có thể áp dụng được cho cách chơi lô giải 7, lô giải nhất hay là lô xiên. Tổng đề rất dễ soi, không có khó khăn, thường anh, em hay sử dụng bảng thống kê đặc biệt tuần để soi cầu kèo nhanh chóng.

Hi vọng, kiến thức về tổng đề sẽ giúp anh, em hiểu thêm về kiến thức bộ môn xổ số và có thêm phương pháp chơi hiệu quả. Chúc anh, em tham khảo may mắn.

 


Bài Viết Cùng Chuyên Mục

Bài Viết Ngẫu Nhiên